Logo S.V. Willem Tell Harderwijk

Schietvereniging Willem Tell is opgericht op 5 mei 1888 en aangesloten bij de KNSA onder nummer 6360 in district 2. Sinds september 1999 is Willem Tell gehuisvest aan de Parkweg in Harderwijk en heeft daar de beschikking over een 50-meter baan met 8 riante schietpunten uitgerust met het Auto Target & schijventransport. Sinds 2007 is daar een 10 meter luchtbaan bijgekomen met op de 8 schietpunten een PC gestuurd systeem. Na het schieten is er een gezellige bar voor een drankje of de mogelijkheid tot poolbiljart en darten.


Het laatste nieuws van S.V. Willem Tell


OPEN - MILITAIR PISTOOL - RANKING bij SV Willem Tell te Harderwijk april 2024

Wedstrijd Militair Pistool - RANKING op zondag 7 april 2024

Locatie: SV Willem Tell, Parkweg 1, 3842 AD, Harderwijk   0341-491365  https://www.svwillemtell-harderwijk.nl/

Inschrijven MP 7 april kan via deze link:  Baanplanner.eu

Om alle wedstrijden bij Willem Tell te bekijken of al inschrijven voor één van de andere wedstrijden klik dan op deze link: Baanplanner.eu

WIJ HOPEN JULLIE SNEL WEER TE ZIEN.

01-04-2024

UPDATE #Tijdelijke gedoogregeling voor OPSLAG VAN KRUIT door sportschutters#

UPDATE

Uit de KNSA nieuwsbrief: Voor de opslag van kruit bij sportschutters die herladen en sportschutters die Historische Wapen disciplines beoefenen heeft het Ministerie I&W een gedoog periode tot 1 juli 2024 afgekondigd om deze uitzondering wettelijk vast te leggen en instant te houden. 

===========================================================

Het Ministerie heeft de KNSA laten weten dat zij een positieve intentie heeft om het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) zodanig aan te passen, dat bij een geringere hoeveelheid kruit, deze strenge voorschriften per 1 januari 2024 NIET nageleefd hoeven te worden.

Die intentie van het Ministerie om het BAL te wijzigen betekent, dat er concreet zicht is op legalisatie. En dat is voor de politie juridisch voldoende om voorlopig, totdat het BAL gewijzigd is, niet te handhaven en de opslag van een geringe hoeveelheid kruit door sportschutters met een verlof en/of Historische Wapensschutters te gedogen. Het Ministerie van I&W heeft daarmee ook ingestemd, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat sportschutters moeten voldoen aan hetgeen vermeld is in het Informatieblad  “Veilige opslag van kruit bij particulieren” , zoals dat destijds is uitgegeven door het RIVM voor mensen die rookzwak kruit of zwart kruit opslaan in hun woning voor het herladen van patronen en voor het schieten met historische wapens. Sportschutters die zich aan die voorschriften houden, zijn niet in overtreding, aldus de Nationale Politie.

Voor de sportschutters betekend het, dat je maximaal 3 kilogram rookzwak kruit of 1 kilogram zwart kruit thuis mag opslaan (dan wel een combinatie daarvan). Dat kruit moet dan wel opgeborgen worden in een in deze handreiking voorgeschreven houten kist.

"Veilige opslag van kruit bij particulieren"

 

Veilige opslag van kruit bij particulieren

De erkenningsplicht conform de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg) blijft wel gewoon van toepassing.

06-03-2024

Login


Openingstijden


Senioren
maandag- en donderdagavond
van 19:00 tot 24:00

Jeugd
vrijdagavond
van 19:00 tot 21:30