Logo S.V. Willem Tell Harderwijk

Schietvereniging Willem Tell is opgericht op 5 mei 1888 en aangesloten bij de KNSA onder nummer 6360 in district 2. Sinds september 1999 is Willem Tell gehuisvest aan de Parkweg in Harderwijk en heeft daar de beschikking over een 50-meter baan met 8 riante schietpunten uitgerust met het Auto Target & schijventransport. Sinds 2007 is daar een 10 meter luchtbaan bijgekomen met op de 8 schietpunten een PC gestuurd systeem. Na het schieten is er een gezellige bar voor een drankje of de mogelijkheid tot poolbiljart en darten.


Het laatste nieuws van S.V. Willem Tell


Gewijzigde openingstijden gedurende de avond lockdown

Het zal u niet zijn ontgaan dat de overheid afgelopen vrijdag 26 november een aanscherping van de corona maatregelen heeft aangekondigd met ingang van 28 november 05:00 uur (bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/avond-lockdown-en-strengere-maatregelen-overdag ). Een van deze maatregelen luidt “Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan”.

Voor s.v. Willem Tell heeft dit als consequentie dat vanaf 28 november de deur voor onze verenigingsavonden gesloten blijft. Vooralsnog geldt dit tot 19 december 2021.

Mede naar aanleiding van diverse vragen is vanuit het bestuur gezocht naar mogelijkheden om het schieten voor de leden toch mogelijk te maken. Wij denken dat het, gedurende de periode van de “avond lockdown”, openstellen van de schietvereniging (inclusief horeca) op zaterdagen van 10:00 tot 15:00 uur een goed alternatief is en zal ingaan op zaterdag 4 december. Kleine kanttekening hierbij is dat op zaterdag 11 en 18 december de KNSA van de luchtbaan gebruik maakt. Wellicht moeten de luchtschutters dan uitwijken naar de 50 meter baan.

Naast het vervallen van onze verenigingsavonden heeft de genoemde aanscherping van de corona maatregelen als gevolg dat:

  • een ieder, met een leeftijd vanaf 18 jaar, bij binnenkomst een geldig Corona ToegangsBewijs (CTB) en legitimatie moet kunnen overleggen,
  • het onderling afstand houden van 1,5 meter weer terug is van weggeweest en 
  • het gebruik van het mondkapje bij lopen binnen onze accommodatie verplicht is.

Helaas moeten we bij dezen ook mededelen dat, in het kader van de huidige corona maatregelen, het niet mogelijk is het kerstschieten te laten doorgaan.

29-11-2021

Wij gaan weer open!

Jullie zagen het al aankomen! Sinds de bestuursvergadering van gisteravond is het nu dan ook officieel:

Wij gaan weer open!

Helaas wel weer in dezelfde sfeer van tussen de eerste- en de laatste lockdown. Dat wil zeggen:

  • De bar is gesloten;
  • niet meer dan dertig personen binnen. Vorige keer haalden wij dat aantal geen enkele keer. Na zo’n lang samenscholingsverbod zou dat anders kunnen worden. De toezichthouder met telbureaudienst wordt verzocht dit aantal bij te houden, aan de hand van de presentielijst. In geval van overschrijding zou je even buiten moeten wachten tot er plaats is.

Onderlinge Competitie 2020-2021

Gisteravond heeft het bestuur besloten de onderlinge competitie van het laatste seizoen te laten vervallen. Wij waren er nog niet halverwege mee toen wij in lockdown gingen.

Op 5 mei zou de prijsuitreiking hebben plaatsgevonden, tijdens de verjaardag van Willem Tell. U zag in het laatste bericht hoe dat moest aflopen.

Zouden wij nu nog een inhaalpoging doen, dan kwamen wij in de knoop met de vakantie en de competitie 2021-2022. De volgende competitie, die wij in september (normaal) normaal hopen te starten.

Jammer. Dit is ons nog niet eerder gebeurd en wij hopen op geen herhaling.

Vakantieperiode

Het bestuur vermoedt dat er belangstelling bestaat bij de achterblijvers om tijdens de vakantie de schiettrainingen(?) door te laten gaan. (week 30 t/m week32). Mocht dat inderdaad zo zijn horen wij dat graag van je! Ook bij kleine belangstelling openen wij het gebouw dan voor training. Details volgen nog, net als een regeling met vrijwilligers.

Maandag 24 mei is het Pinksteren,

zodat wij regulier dicht zijn.

18-05-2021

Login


Openingstijden


Senioren
maandag- en donderdagavond
van 19:00 tot 24:00

Jeugd
vrijdagavond
van 19:00 tot 21:30